Volkstuinvereniging Groen Gennep - Eindhoven: Contact

Contact

Ons adres is:

Volkstuinvereniging "Groen Gennep"
Genneperweg 199
5644 RS Eindhoven
Tel: 040-2512899


Bankrek.nummer: 12.72.85.164
IBAN nummer: NL29RABO0127285164


Email:

  • Voor vragen over de tuinen en de opstallen:
  • Voor alle overige zaken zoals betalingen, voorzieningen en activiteiten:

 

 

Volkstuinenvereniging Groen Gennep - Genneperweg 199 - 5644 RS - Eindhoven