Welkom bij Volkstuinvereniging "Groen Gennep"

Tijdens kerst en oudjaar (24 en 31 december) zijn winkel en kantine gesloten! 

Prettige kerstdagen en een mooi, groen nieuwjaar gewenst namens het bestuur!

14 januari vanaf 13 u. hopen we jullie te zien op de nieuwjaarsborrel!


De Coloradokever is er weer!

Vandaag 15 mei 2022 is de coloradokever weer gezien op aardappelplanten. Verwijder de kevers, de geel-oranje eitjes aan onderzijde blad en de daaruit voortkomende larven zo snel mogelijk. Ze eten blad en bloemen en planten van de nachtschadefamilie. De planten gaan eraan dood.
De kevers zijn giftig en hebben geen natuurlijke vijanden. Ze moeten handmatig verwijderd worden. In de vorige eeuw kwamen ze hier vanuit Noord-Amerika. De larven overwinteren in de grond en eten van de laatste aardappels die in de grond zijn overgebleven. Zog dus dat je alle aardappels verwijdert die nog in de grond achterblijven.


Coloradokevers verwijderen is een wettelijke plicht.

 

  

Volwassen kevers links, larven rechts. 

Wat doe je tegen Coloradokevers?

De wet mbt de Coloradokever

Nog meer over de Coloradokever

 

 


 

 

 

 

Lever uw gif in!

Mocht u nog gif (bestrijdingsmiddelen) hebben. Dan kunt u dit inleveren bij de werf. Er staat een krat klaar waarin u het kwijt kunt. De werf is open op woensdag en zaterdag. U kunt met uw gif terecht tot 1 december. 

Gebruik en hergebruik van Stoeptegels

U kunt uw overschot aan stoeptegels bij de werf kwijt. Of als u juist stoeptegels nodig heeft kunt u ze hier halen. 

Weggeeftafel

Enige tijd geleden is er op initiatief van de werkgroep duurzaamheid een weggeeftafel in gebruik genomen. Hier kunt u overtollige groenten, stekjes en\of zaden kwijt. Een ander is er mogelijk blij mee. 

 


Aardappels (en tomaten)

aardappelziekteDit jaar hebben we veel last gehad van Phytophthora bij aardappelen en tomaten. Zorg dat je minimaal drie jaar geen aardappelen zet op dezelfde plaats. Zet de aardappel ruim genoeg;  rijafstand 55 cm en minimaal 33 cm in de rij. Een kilo pootaardappelen zijn 40 poters. Dit is 7 m2 aardappel beplanting. Dit geeft 40 kg aardappelen.

Een tuin 100 m2  is netto 50-70 m2 plantruimte in de praktijk. 2,5 kg aardappelen is dan veel te veel voor een goede wisselteelt. Het is dus beter om maar 1 of 1,5 kilo te poten.

Winkel

Pootaardappelen worden geleverd in verpakking 2,5 en 5 kg. Mensen kunnen ook 1 of 1,5 kg poters bestellen voor de gangbare rassen. De winkel bestelt 2,5 kg zakjes en zal deze dan verdelen in kleinere zakken.

Tips met betrekking tot aardappelziektes:

Ruim poten geeft minder ziektes.Als je aardappelen oogst dan moet je het loof meteen in een zak doen en afvoeren. Na het rooien het veld nog eens nawerken met een riek om de laatste aardappelen eruit te halen. Aardappel uitschieters het volgende jaar met een schopje eruit halen inclusief de aardappel. Vroeg planten en vroeg oogsten helpt.  Voorkiemen helpt.

 

 


Bezoek wethouder Rik Thijs aan de tuin.

In september bezochten Rik Thijs en de gebiedscoördinator Mikke Leenders onze tuin. We hebben een heel constructief gesprek gehad over de lange wachtlijst en onze toekomstvisie op de tuin. 


Volkstuinvereniging "Groen Gennep" maakt onderdeel uit van het prachtige Groen- en Recreatiegebied "Genneperparken" in Eindhoven.

Onze tuin heeft als buren, Zwemparadijs de Tongelreep, de Kunstijsbaan en de golfbaan en wordt omsloten door de riviertjes de Dommel en de Tongelreep. Het complex, opgericht op 29 januari 1977, is 40.000 vierkante meter groot.
De 310 percelen worden door de leden bewerkt. Onze vereniging telt een groot aantal voorzieningen, zoals: de tuinkamer, toiletten, tuinwinkel, mestkuil, werkplaats en werf.

De basis van onze tuinen vormen percelen van ongeveer 100 m². Er zijn afwijkingen op deze regel, omdat de tuinen soms anders gesitueerd zijn. Elk lid heeft de mogelijkheid om een tuinhuisje of kasje te plaatsen na toestemming van het bestuur. Op diverse plaatsen zijn aansluitingen voor leidingwater beschikbaar. Elektriciteit is er alleen in de kantine en werkplaats.


Wilt u zich aanmelden? Klik hier voor meer informatie.

Tuinkamer - kantine

De tuinkamer, de kantine, is het kloppende hart voor leden van de vereniging. In de tuinkamer zijn koffie, thee en diverse frisdranken verkrijgbaar. Ook voor een broodje kroket, bamischijf e.d. kunt u hier terecht. Bij mooi weer wordt er gebruik gemaakt van het overdekte terras.
Een team van kantine-vrijwilligers houdt het geheel draaiende met één van de bestuursleden als eindverantwoordelijke. De tuinkamer is rookvrij. Buiten speciale gelegenheden worden er geen alcoholhoudende dranken geschonken.

De toiletten zijn inpandig, worden regelmatig schoongehouden en zijn altijd toegankelijk met de poortsleutel.

Tuinwinkel

Ook de winkel is alleen voor leden van de vereniging. In de winkel worden die spullen verkocht, die noodzakelijk zijn voor tuinieren zoals: zaden, potgrond, meststoffen, tonkinstokken, worteldoek enz.

De winkel verzorgt tevens de centrale inkoop van zaden, uien en pootaardappelen. De mestkuil met organische stalmest en kompost wordt ook vanuit de winkel beheerd. De winkel wordt op dezelfde wijze gerund als de kantine.

De winkel verkoopt in principe geen levende planten omdat deze snel wegkwijnen tijdens de sluitingstijden. Op de Jan van Hooflaan 16...22 verkoopt een tuinlid, met toestemming van het bestuur, goed kweekgoed van professionele kwekers. U kunt bij hem ook planten bestellen, op voorwaarde dat er vooraf betaald wordt.

De werf

Op de werf zijn allerlei materialen aanwezig, die bruikbaar zijn bij de inrichting van de percelen, zoals glas, ijzer en hout. Als men gebruik maakt van dit alles geeft men een kleine vergoeding voor het gebruik van de voorziening en/of de gebruikte materialen. Een en ander wordt gerund door vrijwilligers, die ook een groot deel van het algemeen onderhoud van de volkstuin voor hun rekening nemen.

Paddenpoel en Leo Koenen Parkje

De gemeente heeft enige jaren geleden een paddenpoel gegraven nabij het Kerkhofpad, achterin het complex. De paddenpoel voegt een mooie waterrijke afwisseling toe aan al het groen, dat de tuin toch al bezit.
Een 8 tal leden hebben een parkje aangelegd aan de ingang van de tuin waardoor de entree  prachtig verfraaid is.

Imker

Aan het Nieuwkerkpad liggen drie tuinen van de imker. De tuinen zijn zo ingericht dat de bijen voldoende uitvliegruimte hebben en afgeschermd zijn van de andere tuinen en paden. Daardoor is de kans op bijensteken en andere overlast niet groter dan elders in de natuur. De bijen zijn essentieel voor de bestuiving van alle gewassen en dragen dus bij aan een grote opbrengst.