Algemene Ledenvergadering 12 juni 13u - 15u

Agenda: 

 1. Opening, vaststelling agenda en stemgerechtigden
 2. Goedkeuring inhoudelijk jaarverslag (bijlage 2)
 3. Goedkeuring financieel jaarverslag en decharge bestuur (bijlage 3)
 4. Kiezen van nieuwe twee leden kascontrole commissie ​
 5. Vaststelling Huishoudelijk Reglement (bijlage 4 - is toegestuurd d.d. 23 februari 2021)
 6. Werkzaamheden Tuinzaken + Stroomschema (bijlage 5)
 7. Aanpak werkgroep Duurzaamheid
 8. Poortslot
 9. Goedkeuring verslag 5 september 2020 (bijlage 6) en verslag 17 oktober 2020 (bijlage 7)
 10. Verkiezing nieuwe bestuursleden en aftreden Paul van Doornewaard
 11. Rondvraag en sluiting

Tot 22 mei kunnen jullie nog punten indienen voor de Agenda. Mail daarvoor naar het bestuur.

We zien jullie graag op 12 juni!

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3a

Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 6