aanmelden en tarieven

Onze tarieven

Pachtprijs tuin € 0,65 per m2 per jaar (incl. lidmaatschap vereniging)
Eenmalige borg: € 0,50 per m2
Sleutelgeld: € 25,00 per sleutel bij uitgifte, meerdere sleutels mogelijk.
I.v.m. slijtage en defecten krijgt u € 20,00 retour bij inlevering.
Borg huisje/kasje € 22,70 per huisje of kasje

 

Aanmelden

Wilt u lid worden van onze vereniging?

Op dit moment is er een wachtlijst, u kunt zich wel aanmelden maar u moet rekening houden met een wachttijd van minimaal een jaar.

Het inschrijfgeld bedraagt  € 12,50

Download het inschrijfformulier

Vul het inschrijfformulier in en kom het afgeven bij de vereniging tijdens de openingstijden van het kantoor. U bent pas officieel ingeschreven als het inschrijfgeld is voldaan.

I.v.m. betaling is aanmelding per e-mail niet mogelijk.

Nieuwe tuinleden krijgen 1 tuin toegewezen van ongeveer 100 m² en hebben een proeftijd van 1 jaar. Als blijkt dat de tuin na een jaar goed is bijgehouden kunt u zich eventueel inschrijven voor een tweede tuin. Het maximum ligt bij twee tuinen, dus ongeveer 200 m².

We zien regelmatig dat een aantal mensen zich samen inschrijven voor een tuin omdat 100 m² voor één persoon teveel is. Dat is geen probleem zolang er voor de administratie één hoofdhuurder is. Die "hoofdhuurder" is verantwoordelijk voor de tuin, krijgt de rekening voor de pacht en is tevens degene die van ons de nieuwsbrief ontvangt. Voor de overige leden van de groep kunnen extra sleutels worden aangevraagd zodat die vrij zijn om te komen en gaan.
Mocht na een (paar) jaar blijken dat iemand in de groep toch groenere vingers heeft dan de hoofdhuurder, is het geen enkel probleem om de tuin op een andere naam over te zetten. Alles uitsluitend na overleg met het Bestuur.

Per perceel mag een huisje of kas worden gebouwd mits er vooraf toestemming is van het bestuur. Zie voor informatie over maatvoering, materiaal en plaatsing het huishoudelijk reglement.

Hoe verloopt het uitgifteproces?

De uitgifte van de vrijgekomen tuinen gebeurt gedurende het hele jaar, zodra er een tuin vrij komt. Er wordt eerst gekeken naar de wensen van onze huidige tuinleden. Zij hebben voorrang bij gewenste verhuizingen of voor een 2e tuin. De overgebleven tuinen worden vervolgens in volgorde van de wachtlijst uitgegeven.

Het komt nogal eens voor dat iemand op de wachtlijst om persoonlijke redenen (baby op komst, ziekenhuis, midden in een verhuizing e.d.) afziet van een aangeboden tuin. Deze belangstellenden blijven op dezelfde plaats op de wachtlijst staan en nemen zelf contact op met het bestuur, zodra zij weer belangstelling hebben.
Dit is de reden waarom bij inschrijving moeilijk aan te geven is wanneer u een tuin kunt verwachten.

Het komt ook regelmatig voor dat in de tussentijd het email-adres en / of telefoonnummer is gewijzigd. Ook deze personen worden na een aantal pogingen overgeslagen. Ze blijven wel op dezelfde plaats van de wachtlijst staan.
Geef dus mutaties op tijd door en laat even iets van u horen als u denkt dat het erg lang duurt.

De personen die wel bereikt kunnen worden krijgen een uitnodiging om naar een tuin te komen kijken. Na de bezichtiging kunt u voor een week een optie nemen. Als het u bevalt kan een tuin het weekend erop al de uwe zijn. Bevalt het niet, dan kunt u altijd nog een keer komen kijken of nog een jaartje wachten. Uw plaats op de wachtlijst blijft ongewijzigd.

Soms staat er een huisje op, soms een kasje. Het vorige tuinlid heeft daarvan een richtprijs doorgegeven aan het bestuur. Het is aan het nieuwe en oude tuinlid om hierover  overeenstemming te bereiken. Het bestuur bemiddelt hierin niet. Mocht er een reden zijn dat u er niet binnen een week uit komt, dan kan de optie-periode in alle redelijkheid verlengd worden. Een tuinlid krijgt drie keer de mogelijkheid om zijn kas of tuinhuis aan te bieden. Mocht na drie keer geen overeenstemming bereikt zijn, wordt het tuinlid gevraagd om zijn kas of tuinhuis af te breken.