Aanmelden en tarieven

Onze tarieven

Pachtprijs tuin

€ 0,77 per m2 per jaar (incl. lidmaatschap vereniging)

Eenmalige borg:

€ 1,00 per m2

Borg huisje/kasje

€ 50,00 per huisje of kasje

Aanmelden

Wilt u lid worden van onze vereniging?
De wachtlijst is weer geopend. Houd er wel rekening mee dat het lang kan duren voordat een tuin vrijkomt. De afgelopen jaren was dit ca. 3 jaar. 

Het inschrijfgeld bedraagt  € 12,50

Download het inschrijfformulier

Vul het inschrijfformulier in en kom het afgeven bij de vereniging tijdens de openingstijden van het kantoor. U bent pas officieel ingeschreven als het inschrijfgeld is voldaan.

I.v.m. betaling is aanmelding per e-mail niet mogelijk.

Nieuwe tuinleden krijgen 1 tuin toegewezen van ongeveer 100 m² en hebben een proeftijd van 1 jaar. Als blijkt dat de tuin na een jaar goed is bijgehouden kunt u zich eventueel inschrijven voor een tweede tuin. Het maximum ligt bij twee tuinen, dus ongeveer 200 m². Het tuinlid kan dan aangeven in aanmerking te willen komen voor een tweede tuin, aangrenzend aan de huidige tuin of twee aaneengesloten tuinen elders op het complex.

Per perceel mag een huisje of kas worden gebouwd mits er vooraf toestemming is van het bestuur. Zie voor informatie over maatvoering, materiaal en plaatsing het huishoudelijk reglement.

Hoe verloopt het uitgifteproces?

De uitgifte van de vrijgekomen tuinen gebeurt gedurende het hele jaar, zodra er een tuin vrij komt. Er wordt eerst gekeken naar de wensen van onze huidige tuinleden. Zij hebben voorrang bij gewenste verhuizingen of voor een 2e tuin. De overgebleven tuinen worden vervolgens in volgorde van de wachtlijst uitgegeven. 

Het komt regelmatig voor dat in de tussentijd het email-adres en / of telefoonnummer is gewijzigd. Deze personen worden na een aantal pogingen overgeslagen en tenslotte verwijderd. Wij verwachten dat het contact met de vereniging van de ingeschrevene uitgaat.
Geef dus mutaties op tijd door en laat even iets van u horen als u denkt dat het erg lang duurt.

De personen die wel bereikt kunnen worden krijgen een uitnodiging om naar een tuin te komen kijken. Na de bezichtiging kunt u voor een week een optie nemen. Als het u bevalt kan een tuin het weekend erop al de uwe zijn. Bevalt het niet, dan kunt u altijd nog een keer komen kijken of wachten. Uw plaats op de wachtlijst blijft ongewijzigd. U kunt 3 keer een tuin weigeren. Vervolgens wordt U verwijderd van de wachtlijst.

Soms staat er een huisje op, soms een kasje. Het vorige tuinlid heeft daarvan een richtprijs doorgegeven aan het bestuur. Het is aan het nieuwe en oude tuinlid om hierover  overeenstemming te bereiken. Het bestuur bemiddelt hierin niet. Mocht er een reden zijn dat u er niet binnen een week uit komt, dan kan de optie-periode in alle redelijkheid verlengd worden. Een tuinlid krijgt drie keer de mogelijkheid om zijn kas of tuinhuis aan te bieden. Mocht na drie keer geen overeenstemming bereikt zijn, wordt het tuinlid gevraagd om zijn kas of tuinhuis af te breken.