Bijlagen ALV

12-6-2021 - ALV

Bijlage 1 - Jaarverslag 2020

Bijlage 2 - Financieel jaarverslag 2020

Bijlage 3a - Amendementen HR

Bijlage 4- Stroomschema Waarschuwingen Leden

Bijlage 5 - Notulen ALV 05-09-2020

Bijlage 6 - Verkiezing bestuursleden 17-10-2020