Huishoudelijk reglement

Versie zoals goedgekeurd op de ALV van 30 oktober 2021. Opmerkingen zijn verwerkt. 

Volkstuin Groen Gennep is een plek waar wij samen (moes) tuinieren, groenten, fruit, kruiden en bloemen telen en kweken op een zo natuurvriendelijk mogelijke manier.

Natuurvriendelijk (ecologisch) betekent zorgzaam omgaan met bodem, water, oogst en natuur. Wij tuinieren zonder gif. Dit alles zorgt voor een bijdrage aan biodiversiteit en voor een gezondere aarde.

Wij tuinieren met mensen die eenzelfde liefdevolle belangstelling hebben en het amateur tuinieren opvatten als een gezonde en zinnige vrijetijdsbesteding die in algemene zin bijdraagt aan het behoud van natuur, milieu en gezondheid.

Een plek voor ontmoeting, aantrekkelijk voor iedereen die de drukte van de stad wil ontvluchten waarbij de nadruk ligt op tuinieren, ecologie, rust, groene waarden en natuurbewustzijn.

Een volkstuincomplex waar je op hete zomerdagen de koelte kunt zoeken, waar je een workshop composteren volgt en op sommige dagen als buitenstaander een wandeling over kan maken.

We zijn groen, we zijn op gezette tijden open voor anderen, we zijn respectvol naar elkaar en als gemeenschap zijn we er voor elkaar. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KLIK HIER VOOR DE ACTUELE VERSIE ZOALS GOEDGEKEURD IN DE ALV VAN 30 OKTOBER 2021