TitelOwnerCategoryModified DateSize 

Huishoudelijk reglement

Komende ALV op 24 april zal er een nieuw Huishoudelijk Reglement besproken worden. Lees het HIER!

Om het tuincomplex in de goede staat te houden die we gewend zijn, zijn een aantal regels nodig. Dit uittreksel, uit het algemeen reglement, bevat de onderwerpen die dagelijks spelen.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden verleend. Voor de overige zaken wordt verwezen naar de volledige versie van de statuten/algemeen reglement.

Indien iets niet duidelijk is dienen de aanwijzingen van het bestuur te worden gevolgd.

Van elk tuinlid wordt verwacht dat:                                                  

1) Hij/zij zelf de toegewezen tuin onderhoudt. Hulp mag natuurlijk, maar het tuinlid dient zelf de meeste tijd op zijn/haar tuin door te brengen en met tuinieren bezig te zijn. Indien blijkt dat een ander dan het ingeschreven tuinlid de tuin onderhoudt, dan wordt dit gezien als onderhandse uitgifte.
2) Hij/zij de aangrenzende paden en sloten onkruidvrij, vrij van obstakels en schoon houdt. Er mogen geen houtsnippers op het pad aangebracht worden.
3) Paden niet onbegaanbaar worden gemaakt door bijvoorbeeld het graven van greppels en afvoergootjes.
4) De waterafvoer niet wordt gehinderd door waterkeringen te plaatsen.
5) Indien aangesloten, bij het verlaten van de tuin de tuinslang loskoppelt van het aftappunt.
6) De tuin niet verwaarloosd wordt zodat andere tuinleden daar last van krijgen, denk aan sterke groeiers als bramen en of onkruid met wortelstokken of veel zaad.
7) Men zich niet zonder toestemming op andermans tuin begeeft (uitgezonderd bestuursleden).
8) Men geen overlast veroorzaakt met versterkte muziek, motoren of andere harde geluidsbronnen.
9) Men geen speeltoestellen, trampolines, zwembadjes plaatst.
10) Men fruitbomen niet hoger laat worden dan 3,5 meter. Andere bomen zijn niet toegestaan vanwege de schaduwwerking bij buurtuinders.

Verboden zijn: 

1) Open vuur, vuurkorf (een Barbecue of gesloten tuinkachel mag wel maar kan ook leiden tot overlast).
Er vliegen regelmatig vliegtuigjes van de milieudienst over het tuincomplex. De daaruit voortvloeiende boetes worden doorbelast aan het betreffende tuinlid.
2) Chemische (synthetische) bestrijdingsmiddelen te hebben of te gebruiken, tenzij dit geschiedt op vakkundige wijze en uitsluitend voor de wettelijk voorgeschreven bestrijding van plagen.
LET OP !! alleen wat in de winkel wordt verkocht voldoet hieraan.
Ook hiervoor geldt dat we van overheidswege worden gecontroleerd en dat boetes worden doorbelast aan het betreffende tuinlid.
3) (Huis)dieren op het terrein
4) Houtachtige gewassen zoals bamboe.
5) Olie, kadavers, glas, puin, chemisch- en huishoudelijk-afval etc. op zijn perceel te storten of te begraven.
6) Vaste aansluitingen te maken aan de water-aftappunten op het complex.
7) Het storten van beton (bijvoorbeeld voor een fundering).
8) Het metselen van muren
9) Tuinafscheidingen, hoger dan 1 meter.
10) Niet tijdelijke elektrische installaties.
Een generator voor het elektrisch gereedschap tijdens het bouwen van een kas of huisje mag.
11) Vangnetten, strikken, luchtbuks e.d.

Toegestaan zijn:

1) Normaal gebruik van kunstmeststoffen, opslag van kunstmeststoffen voor eigen gebruik,
2) Normaal gebruik van natuurlijke meststoffen en gier.
3) Kortstondige opslag van meststoffen van dierlijke oorsprong,
4) Compostering van plantenresten en dergelijke, mits bovengronds en de composthoop zich aan de achterzijde van de tuin bevindt, regelmatig wordt bewerkt en aan het oog onttrokken is.
5) Handmatig grondwater op te pompen.
6) Dakjes met plastic folie te plaatsen boven tuingewassen met een maximum hoogte van 180 cm in de periode van 15 april tot 15 oktober. Hierna moeten deze verwijderd worden.
7) Huisjes of kassen te bouwen, alleen na toestemming van het bestuur. Op één tuinnummer mag slechts één huisje of één kas worden gebouwd. Er dient rekening te worden gehouden met de onderstaande voorwaarden.

 

Gegevens huisje:

 • Totale oppervlakte van tuinhuisje maximaal 12 m2 (incl. luifel en of opberghok).
 • Plaatsing: achterin het perceel, minimaal 60 cm vanaf de perceelgrens of 100 cm vanaf de kant van de sloot.
 • Nokhoogte maximaal 230 cm.
 • Hoogte van de zijwand is maximaal 180 cm.
 • Luifel maximale diepte 150 cm; breedte gelijk aan huisje.
 • De voorwand mag open zijn.
 • Materialen: planken van een goede kwaliteit (geen ijzeren, kunststof of betumplaten), zowel horizontaal als verticaal gebruikt. Voor dakbedekking mogen alleen dakpannen, dakleer of singels worden gebruikt.

Gegevens kas:

 • Oppervlakte maximaal 18 m2.
 • Plaatsing: achterin het perceel, minimaal 60 cm vanaf de perceelgrens of 100 cm vanaf de kant van de sloot.
 • Nokhoogte maximaal 260 cm.
 • Maximum lengte 600 cm.
 • Maximum breedte 400 cm.
 • Materialen: geen hout of gebruikte kozijnen met glas.
 • Op het perceel mag niet gemetseld worden of beton gestort.

Het is aan te raden om kassen zonder binnenframe (de meeste bouwpakketten) op een rand van rechtopstaande grindtegels te zetten en deze goed hierop vast te schroeven (het zal niet de eerste kas zijn die tijdens een storm van de fundering is geblazen). Laat de grindtegels ongeveer10 cm boven de grond uitsteken.

Tuin uitgifte:

Ieder tuinlid heeft de mogelijkheid om na het eerste jaar lidmaatschap een tweede tuin aan te vragen via een formulier, verkrijgbaar in het kantoor. Het bestuurslid die belast is met de tuinuitgifte kijkt in principe naar de volgende criteria:
- Hoeveel tuinen heeft de aanvrager op dit moment? (max. twee).
- Wordt de huidige tuin onderhouden?
- De wensen van de aanvrager.
Een tweede tuin kan aansluitend aan de huidige tuin of twee tuinen aaneensluitend elders op het complex. De eerste optie betekent meestal langer wachten, de tweede optie kan inhouden dat een eerder gebouwd huisje of kas verplaatst zal moeten worden.
Tuinen die op naam staan van twee gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen, worden bij elkaar opgeteld. Deze beperking zorgt ervoor dat aspirant tuinleden een eigen tuin kunnen krijgen binnen een redelijke tijd.

De overige tuinen worden aan aspirant tuinleden uitgegeven. Nieuwe tuinleden hebben 1 jaar proeftijd waarbij m.n. gekeken wordt naar het onderhoud van de tuin (zie het reglement hierboven).

Volgorde tuinuitgifte:

1) Huidige tuinleden die een tweede tuin willen bewerken.
2) Aspirant tuinleden in volgorde van de wachtlijst.

NB. Conform art 6b van de statuten heeft de partner van een overleden tuinlid, indien gewenst, altijd voorrang om de tuin voort te zetten.